Z38CDV5 : chutes disponibles
Z38CDV5
AFNOREuronormeNFAISIDINWK
Z38CDV5X38CrMoV5A35-590H11X38CrMoV5-11-2343
Z38CDV5 en rond : 15 chute(s) disponible(s)
Z38CDV5 en plat : 231 chute(s) disponible(s)
Z38CDV5 en Ebauche / Tube / Couronne : Rond : 4 chute(s) disponible(s)
Z38CDV5 en Ebauche / Tube / Couronne : Carre 0 chute(s) disponible(s)
Z38CDV5 en Six Pans : 0 chute(s) disponible(s)
Z38CDV5 en Demi Lune : 0 chute(s) disponible(s)
Powered by Quali Net